Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het (mede-)organiseren van evenementen, projecten en activiteiten ten behoeve van de door de stichting aan te wijzen culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende organisaties en charitatieve instellingen, alsmede het financieel ondersteunen van de culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende organisaties en charitatieve instellingen, in het kader van die evenementen, projecten en activiteiten.

Met ingang van 6 juli 2017 heeft de overheid aan Stichting ALS Limburg de ANBI-status toegekend. Deze wordt uitsluitend toegekend wanneer wordt voldaan strikte voorwaarden.

 .

Documenten

Download Beleidsplan 2017

ALS Limburg – Resultaat 2017 

ALS Limburg – Resultaat 2018 

Bestuur

Alle bestuursleden verrichten hun taken op basis van vrijwilligheid, zonder hiervoor een tegemoetkoming te ontvangen. Het bestuur wordt gevormd door: Lucas Janssen (voorzitter). Voor contact met betrekking tot de activiteiten van de stichting kunt u zich wenden tot de voorzitter.

 .

Contactgegevens

Stichting ALS Limburg
Bekkerweg 10
6417 BW Heerlen

T 045 – 405 55 55
RSIN 8577.57.532